Swansea / Abertawe

EnglishGymraeg
10 - 11 Aug ‘22
Dydd Mercher 10 Awst 11am - 7pm
Dydd Iau 11 Awst 11am - 7pm

Llyfrgell Ganolog, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN

Cewch archwilio straeon mewn realiti rhithwir a realiti estynedig a thrwy gyfres o osodiadau, gan ddod â’r corfforol a’r digidol ynghyd a rhoi bywyd newydd i’ch amgylchoedd. Byddwch yn cael eich tywys gan ap realiti rhithwir symudol, ac yn cael eich arwain ar eich cyflymder eich hun i wahanol bwyntiau stori ar hyd llwybr gyda dewis o lwybrau stori i’w dilyn. Y tu allan i lyfrgell Abertawe, byddwch yn mynd i mewn i borth stori rhithwir i ddechrau eich profiad StoryTrails.

Gan ddefnyddio cymysgedd o brofiadau realiti estynedig trawiadol sy’n ailgymysgu archifau’r BFI a’r BBC, cewch brofi hanes lle y digwyddodd go iawn, gan adfywio’r strydoedd rydych chi’n sefyll arnynt gyda lleisiau newydd a straeon am y gorffennol heb eu hadrodd. Y tu mewn i’r llyfrgell byddwch yn cael eich trochi ac yn hedfan trwy fap rhithwir unigryw o Abertawe sy’n cynnwys modelau 3D, a straeon sain a recordiwyd ar leoliad. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i archwilio straeon pellach trwy brofiadau realiti rhithwir pwrpasol ar glustffonau.

0 / 0

Hygyrchedd

Mae llyfrgell Abertawe yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae grisiau a ramp i brif fynedfa’r adeilad. Mae toiledau hygyrch a thoiled Mannau Newid ar lawr gwaelod y Ganolfan Ddinesig, lle mae’r llyfrgell, ger y brif dderbynfa.

I gael gwybodaeth hygyrchedd fanylach cliciwch yma.

Os hoffech ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin, cliciwch yma.

Other Locations

Join our
mailing list

For the latest updates on StoryTrails: news, events, how to get involved and more

By signing up, you consent to receive updates, news and opportunities related to the programme you selected and to our Privacy Policy.