Swansea / Abertawe

EnglishGymraeg
01 Oct ‘22 -
31 Mar ‘23
Hydref 1af 2022 - 31 Mawrth 2023

Llyfrgell Ganolog, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN

Mae technoleg drochi yn caniatáu i gynulleidfaoedd deithio trwy amser a gofod i brofi’r man lle maent yn byw mewn ffyrdd newydd a hudolus. Gallwch archwilio straeon ar draws realiti rhithwir a realiti estynedig a thrwy gyfres o osodiadau trwy ymweld â gorsaf StoryTrails yn eich llyfrgell leol sy’n cymryd rhan. Dywedodd 92% o gyfranogwyr StoryTrails eu bod wedi dysgu rhywbeth newydd am eu tref neu ddinas gan ddefnyddio AR. Lawrlwythwch yr ap Llwybrau Stori yma i weld beth allwch chi ei ddarganfod drosoch eich hun am Abertawe.

Y tu allan i’r llyfrgell gallwch gychwyn ar lwybr realiti estynedig pwrpasol sy’n mynd â chi ar daith ryngweithiol o amgylch Abertawe. Gellir benthyca’r holl offer am ddim o’r llyfrgell. Mae tirnodau lleol yn cael eu trawsnewid i fod yn olygfeydd rhyngweithiol lle gallwch archwilio hanes yn y lleoliad y digwyddodd ynddo neu’n agos ato. Wedi’i greu yn cynnwys ffilm archif a recordiadau  o’r BBC, BFI a’r Archif Sgrin a Sain ac archifau lleol a chenedlaethol y gallwch chi eu darganfod straeon heb eu hadrodd yn cyflwyno ffenestr i’r gorffennol.

Lawrlwythwch Ein Ap

Dadlwythwch yr ap StoryTrails am ddim ac archwiliwch ein llwybrau AR yn eich tref neu ddinas, neu gartref!

Wedi’ch tywys gan ap AR symudol Story-Trails, byddwch yn cael eich arwain ar eich cyflymder eich hun i wahanol bwyntiau stori ar hyd llwybr sefydlog. Os ydych chi’n dilyn y llwybr ar leoliad, byddwch chi’n mynd i mewn i borth stori rhithwir y tu allan i’r llyfrgell leol sy’n cymryd rhan i ddechrau eich profiad Llwybrau Stori. Neu gallwch gael mynediad i unrhyw un o’r 15 llwybr lleoliad Llwybrau Stori o gartref drwy’r ap Story-Trails. Gan ddefnyddio cymysgedd o brofiadau realiti estynedig syfrdanol sy’n ailgymysgu’r BFI, y BBC a’r Archif Sgrin a Sain, byddwch yn profi hanes lle digwyddodd mewn gwirionedd, gan adfywio’r strydoedd yr ydych yn sefyll arnynt gyda lleisiau newydd a straeon di-ri o’r gorffennol. Y tu mewn i’r llyfrgell byddwch yn cael eich trwytho mewn map rhithwir unigryw o Abertawe sy’n cynnwys modelau 3D, a straeon sain yn cael eu dal ar leoliad.

Hygyrchedd

Mae llyfrgell Abertawe yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae grisiau a ramp i brif fynedfa’r adeilad. Mae toiledau hygyrch a thoiled Changing Places ar lawr gwaelod y Ganolfan Ddinesig, lle mae’r llyfrgell, ger y brif dderbynfa.

I gael gwybodaeth hygyrchedd fanylach cliciwch yma.

Os hoffech ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin, cliciwch yma.

Other Locations

Join our
mailing list

For the latest updates on StoryTrails: news, events, how to get involved and more

By signing up, you consent to receive updates, news and opportunities related to the programme you selected and to our Privacy Policy.